Què és l’EDUSI?

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) és un instrument de planificació que permetrà optar al municipi de Sueca a finançament europeu vinculat als fons FEDER per al periode 2014-2020.

Les línies d’actuació presentades en l’estratègia deuen de promoure un desenvolupament sostenible i integrador inserint-se en els següents objectius temàtics, tal i com estableixen les bases de la convocatòria:

  • Millora del accés, l’ús i la qualitat de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació).

Administració local electrònica i Smart Cities.

  • Afavoriment del pas a una economia baixa en carboni

Foment de la mobilitat urbana sostenible, millora de l’eficiència energètica, impuls de les energies netes i renovables.

  • Conservació i protecció del medi ambient, promoció de l’eficiència dels recursos

Posada en valor del patrimoni cultural i natural, i millora de l’entorn urbà i mediambiental.

  • Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa i la discriminació

Regeneració econòmica i social de zones urbanes desafavorides.

Per a aconseguir-ho és necessari elaborar una estratègia integrada que, més enllà de solucions específiques a problemes concrets, plantege accions coordinades que contribuïsquen a unes finalitats comunes definides conjuntament entre la ciutadania, el personal tècnic i l’administració local.

+ Info sobre la convocatòria:

Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s’aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d’EDUSI.

 

Anuncis